Vid akut allvarligt bradykardi: Se även sida akut bradykardi inkl flowchart och överväg akut transkutan pacemaker.

Bakgrund

Isoprenalinsulfat (= isoproterenol, tidigare Isuprel  ), ett syntetiskt katecholamin, är en icke-selektiv beta-agonist ( β1- och β2) med kronotropa (=ökat frekvens), dromotropa (=snabbare överledning) och inotropa (=kraftigare kontraktion) effekter på hjärtats myocyter, vilket ökar sinus- och atrioventricular nodens funktionen, utan att ha någon vasopressor effekt. [1]Cossú SF, Rothman SA, Chmielewski IL, Hsia HH, Vogel RL, Miller JM, Buxton AE. The effects of isoproterenol on the cardiac conduction system: site-specific dose dependence. J Cardiovasc … Continue reading [2]NATHANSON MH, MILLER H. The action of norepinephrine, epinephrine and isopropyl norepinephrine on the rhythmic function of the heart. Circulation. 1952 Aug;6(2):238-44. doi: 10.1161/01.cir.6.2.238. … Continue reading En bronchodilatatorisk effekt tillkommer. Receptoreffekten är alpha1: 0, beta1: ++++, beta2 +++, dopamin 0, hemodynamiska effekter är ↑↑CO, ↓SVR, ↓PVR. [3]van Diepen S, Katz JN, Albert NM, Henry TD, Jacobs AK, Kapur NK, Kilic A, Menon V, Ohman EM, Sweitzer NK, Thiele H, Washam JB, Cohen MG; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; … Continue reading Blodtrycket kan sjunka under isoprenalin (vasodilaterande effekt), eller stiga (ökad hjärtminutvolym), beroende på situationen.

Isoprenalin (liksom andra beta-adrenerga agonister som dopamin, dobutamin, adrenalin) har direkta effekter som ökar av-nod (och, mindre His-purkinje-) överledning. Läkemedlet kan även öka automatismen i av-junktionala eller ventrikulära pacemakrar vid komplett av-block (dvs ökar sannolikheten för ersättningsrytm) [4]se p e421:Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, … Continue reading


Isoprenalin ökar det myokardiella syrgasbehovet genom beta-1 effekter, och kan samtidigt minska koronarperfusion genom beta-2 effekter (sjunkande diastolisk artärtryck), varför det är rimligt att undvika användning vid pågående eller hotande koronarischemi. [5]Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, Selzman … Continue reading [6]FERRANS VJ, HIBBS RG, BLACK WC, WEILBAECHER DG. ISOPROTERENOL-INDUCED MYOCARDIAL NECROSIS. A HISTOCHEMICAL AND ELECTRON MICROSCOPIC STUDY. Am Heart J. 1964 Jul;68:71-90. doi: … Continue reading [7]Kurland G, Williams J, Lewiston NJ. Fatal myocardial toxicity during continuous infusion intravenous isoproterenol therapy of asthma. J Allergy Clin Immunol. 1979 Jun;63(6):407-11. doi: … Continue reading

Isoprenalin används flitigt på elfys-lab för stimulering av takykardier.

Isoprenalin är dyrt.

Indikation

 • Av-block 2-3 med bradykardi och klinisk påverkan (symptom eller hemodynamisk påverkan), utan koronarischemi andrahandsval efter atropin (AHA IIb rek) [8]se p e420:Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, … Continue reading
 • Sinusbradykardi (sinus node dysfunction, sick sinus syndrom), vid symtom eller hemodynamisk påverkan, utan koronarischemi, andrahandsval efter atropin (AHA IIb rek) [9]se p e406:Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, … Continue reading
 • Bradykardi med lång QT-tid med recidiverande ventrikeltakykardi.
 • Bradykardi vid hjärtstopp, när atropin inte har effekt [10]Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced … Continue reading
 • Bradykardi vid kardiogen chock, vid ischemisk chock endast om pace ej möjligt [11]van Diepen S, Katz JN, Albert NM, Henry TD, Jacobs AK, Kapur NK, Kilic A, Menon V, Ohman EM, Sweitzer NK, Thiele H, Washam JB, Cohen MG; American Heart Association Council on Clinical Cardiology; … Continue reading

Beredning Isoprenalin

Isoprenalin blandas med Glucos 5%.
Skall inte infunderas i samma venflon/cvk med alkaliska lösningar som t.ex furosemid eller bikarbonat.
Undvik att ge lösningen i en mindre ven på hand eller fot. Infusionspump ska användas.

Det används olika blandningar på olika sjukhus, som exemplar visar vi två vanliga blandningar:

Vid användning av sprutpump (50ml spruta):

0,5 mg Isoprenalin (2,5 ml isoprenalin á 0,2 mg/ml) blandas med 47,5 ml Glucos 5%.
Detta ger en koncentration av (0,5 mg/50ml)=0,01 mg/ml = 10µg/ml

Vid användning av dropp infusion (250ml flaska):

1 mg Isoprenalin (1 ampull à 5 ml 0,2 mg/ml), i 250 ml 5% glukos.
Detta ger en koncentration av (1mg/250 ml=) 0,004 mg/ml=4 µg/ml

Hållbarhet av blandat beredning är 12 timmar

Dosering Isoprenalin

Startdos 0,01 μg/kg/min (=10ng/kg/min), anpassas efter effekt (hjärtfrekvens) och biverkningar (takyartymier, evlt hypotension)

Doseringsintervall 0,01-0,2 μg/kg/min.

Excempel:
0,01 μg/kg/min på en 70kg patient=
0,01 μg x 70/min =
0,7 μg/min=42 μg/timme.
Är sprutpump-koncentrationen 10 µg/ml, då blir infusionshastighet 42/10= 4,2 ml/timme
Är dropinfusion-koncentrationen 4 µg/ml, då blir infusionshastighet 42/4=10,5 ml/timme (se tabellen nedan)

Doseringstabell isoprenalin för blanding 4 mikrogramm/ml

Hjärtstoppsituation: ERC rekommenderar vid bradykardi i hjärtstopsituation dosering 5 μg/min, dvs vikt-oberoende. Detta har antagligen gjorts för att förenkla i hjärtstoppsituationen. 5 μg/min motsvarar vid 70 kg kroppsvikt 0,07 μg/kg/min [12]Soar J, Böttiger BW, Carli P, Couper K, Deakin CD, Djärv T, Lott C, Olasveengen T, Paal P, Pellis T, Perkins GD, Sandroni C, Nolan JP. European Resuscitation Council Guidelines 2021: Adult advanced … Continue reading

Kontraindikation/Försiktighet

 • Försiktighet vid ischemisk hjärtsjukdom, undvik helst vid instabil koronarsjukdom/infarkt, används endast som brygga till pace (se förklaring i avsnitt bakgrund),
 • Försiktighet vid ventrikulära arytmier,
 • Kontraindicerat vid digoxin-intox
 • Kan öka blodsocker vid diabetes
 • Hypertyreos: Kan orsaka tyreotoxisk kris
 • Undvik i distributiv cock, (icke kardiell chock, septisk eller anaphylaktisk), kan genom vasodilation försämrar chock.

Biverkningar

 • Koronarischemi, (se förklaring i avsnitt bakgrund) [13]se p e421:Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, … Continue reading
 • Ventrikulära takykardier
 • Hypotension (vasodilatativa effekter)
 • Flushing, huvudvärk, svättning

Litteratur

2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society [14]Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR, Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, Selzman … Continue reading

The effects of isoproterenol on the cardiac conduction system: site-specific dose dependence [15]Cossú SF, Rothman SA, Chmielewski IL, Hsia HH, Vogel RL, Miller JM, Buxton AE. The effects of isoproterenol on the cardiac conduction system: site-specific dose dependence. J Cardiovasc … Continue reading

The action of norepinephrine, epinephrine and isopropyl norepinephrine on the rhythmic function of the heart [16]NATHANSON MH, MILLER H. The action of norepinephrine, epinephrine and isopropyl norepinephrine on the rhythmic function of the heart. Circulation. 1952 Aug;6(2):238-44. doi: 10.1161/01.cir.6.2.238. … Continue reading

Last Updated on December 29, 2022 by Christian Dworeck

Christian Dworeck
Latest posts by Christian Dworeck (see all)

References[+]