Kardiogen chock- differentialdiagnostik och behandling

Kardiogen chock är ett utomordentligt allvarligt tillstånd med hög mortalitet även vid optimalt omhändertagande. 1-årsöverlevnaden är cirka 50 % för tidigt revaskulariserade patienter och cirka 35 % för övriga.  Detta avsnitt handlar om kardiogen chock i samband med akut myokardinfarkt. Kardiogen chock som inte presenteras som akut myokardinfarkt (akut dekompenserad kronisk hjärtsvikt, myokardit, septisk chock med … Continue reading Kardiogen chock- differentialdiagnostik och behandling