SCORE- Skattning av kardiovaskulär risk

Score (“Systematic Coronary Risk Estimation”) är ett verktyg för att skatta kardiovaskulärt asymptomatiska personers risk att dö i en kardiovaskulär sjukdom inom 10 år. Algoritmen används för patientrådgivning om kardiovaskulär risk och för beslutsfattning gällande läkemedelsbehandling (hypertoni, hyperlipidemi) och rekommendationer för livsstilsförändringar: Högre risk kräver mer intensiv behandling. [1]Mach F, Baigent C, Catapano AL, Koskinas KC, … Continue reading SCORE- Skattning av kardiovaskulär risk