vill du bli kardiolog?

Som kardiolog-ST går du många jourer som generar mycket jourkomp.

Det som är roligt med kardiologi

 • Mycket variation varje dag.
 • Stor andel akuta, kritiskt sjuka, patienter. Det händer mycket.
 • Största överlappning mellan internmedicin och kirurgi.
 • Väldigt breda möjligheter –
  • Kan likna allmänmedicin, IVA, toraxkirurgi
  • Mottagningsarbete med mångårig sekundärprevention
  • Olika interventions-subspecialiseringar (device, elfys, PCI, klaffinterventioner)
  • HIA
  • Forskning
  • Möjlighet att förändra sin inriktning senare i livet
  • Välutrustad verksamhet
  • Något nytt varje år. Senaste 10 åren: Tavi, mitralclip, heartmate, ecmo.
  • Möjligt att jobba på lokalsjukhus alternativt universitetssjukhus (som du inte kan välja som t.ex. toraxkirurg)

The dark side of the moon

 • Mycket nattarbete.
 • Intervention är fysiskt tufft.
 • Mycket stort ansvar.
 • Det är inte 8-16:30. Du kommer behöva sitta hemma och plugga mycket.
 • Relativt kompetetiv miljö, prestationskrav.
 • Interventionskardiologi är ett arbetsfält med allvarliga komplikationer. Man behöver kunna hantera egna misstag.

Relevanta frågor när du funderar på Kardiologi

 • Tycker du om akutmedicin?
 • Tycker du om att fatta svåra beslut själv klockan 2 på natten med 2 minuters betänketid?
 • Gillar du snabba, direkta, relevanta resultat?
 • Är du beredd att jobba hårt för något som är kul? Har du lätt att somna?
 • För interventionskardiologi: Gillar du att arbeta med dina händer? Är du skicklig?
 • PCI: Tycker du att det är roligt att efter 16 timmar jour (stående i bly) samtidigt utföra ett hantverk där ett misstag kan kosta livet, ha koll på patientens vitalparametrar, leda ett team av 2-10 pers och via telefon som ssk håller mot ditt öra diskutera en annan inkommande patient?
 • Det viktigaste: Är du empatisk, kan du ta en anamnes? Kan du inse dina gränser? Ger du ALLT för att förhindra en komplikation?

ST kardiologi

 • 5 års ST
 • Avdelningsarbete, mottagningsarbete, kardiologjourer
 • 6 månader klinfys (ultraljud, arbetesprov)
 • På Sahlgrenska går kardiolog-ST 3 månader på TIVA 
 • 1,5 års randning på internmedicin
 • Fundera på subspecialisering lite innan du blir klar. I Sverige sker subspecialisering (för dessa som väljer det) vanligtvis efter avslutad ST.

Om du inte vet vilken specialisering som passar dig: läs

Det här är en sammanfattning av en föreläsning som Christian som studierektor har hållit för läkarstudenter på Göteborgs Universitet:

Last Updated on April 28, 2021 by Christian Dworeck

Latest posts by Christian Dworeck (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!