Ny sida om långtids-EKG:

Här kan du läsa om indikationer och tolkning av Holter-ekg. Även information om ILR som i ESC guidelines för pacing som publicerades förra månaden har fått en klass IA indikation vid oklar synkope som sker mer sällan än 1 gång per månad, där orsak ej har påvisats och bradykardi ej kunnat uteslutas:

Ny sida om långtids-EKG: Read More »