Braunwald klassifikation instabil angina

Eugene Braunwald publicerade 1989 en klassifikation för instabil angina, baserat på symptom och den kliniska situationen. Prospektiva studier har visat att klassifikationen korrelerar med prognosen, och den har använts för kategorisering av patienter i många stora kliniska studier. Senare har troponin tillkommit som en stark prediktor för risk associerad med symtomen instabil angina och klassifikationen … Continue reading Braunwald klassifikation instabil angina