Angina pectoris: Definitioner och anamnes

Sidoinnehåll1 Definition angina pectoris2 Symptom vid akuta koronara syndrom3 Anamnes vid misstanke om angina pectoris4 Kardiella, möjligen kardiella, ickekardiella bröstsmärtor5 typisk, atypisk angina pectoris6 Stabil vs instabil angina pectoris6.1 Definition instabil angina7 Angina klassifikationer Definition angina pectoris Angina pectoris är ett symptom orsakat av kardiell ischemi. “Klassisk angina” är det vanligaste symptomet vid kardiell ischemi … Continue reading Angina pectoris: Definitioner och anamnes