Räkna cykellängd och hjärtfrekvens på EKG

Här på sidan hittar du räknare för att på ett EKG antingen beräkna ett tidsintervall, såsom pq-tid, QRS, QT-tid, osv (första delen på sidan) eller hjärtfrekvensen (längre ned på sidan), båda genom att räkna små rutor på ett EKG: Sidoinnehåll1 1. Räkna tidsintervall på ett pappers-EKG: 1.1 EKG 50mm/s 1.2 EKG 100mm/s2 2. Räkna hjärtfrekens: …

Räkna cykellängd och hjärtfrekvens på EKG Read More »